کشتی بازار تصویر ماشین اتومبیل الکتریکی

کشتی: بازار تصویر ماشین اتومبیل الکتریکی بازار خودرو

عکس ، مدل 3&quot، خروج نخستین تسلا &quot+ از خط تولید

الون ماسک بنیانگذار و مدیر شرکت تسلاموتورز که اتومبیل‌های تمام الکتریکی می‌سازد نخستین عکس‌ها از مدل ۳ این شرکت بعد از خروج از خط تولید را منتشر کرده..

ادامه مطلب